مرکزی برای اندیشیدن به مسائل تعلیم‌و‌تربیت

چیستی

مسئله محوری چیست؟ و چه کمکی به علوم انسانی می‌کند؟

مراد ما از مسئله  فاصله بین وضع مطلوب و وضع موجود است. حل مسئله فقط ارائه راه‌حل یا درک مشکلات وضع موجود نیست؛ بلکه باید با نگاه به وضع مطلوبی که برخاسته از آرمان‌هاست از دل وضع موجود به سمت قله‌های آرمانی حرکت کرد. راه‌حل مسیری است که افرادی از وضع کنونی به سمت نقطه ایدئال حرکت می‌کنند.

مسیر

چگونه می‌توانیم مسئله خودمان را پیدا کنیم؟

 «مرکز عطف»  به دنبال فراهم‌کردن بستری برای تربیت نسل ‌مسئله‌محوری است که بتوانند بر روی مسائل ایران بیندیشند و هم با هم‌افزایی در راه‌حل مسائل بکوشند. در این طرح پنج بستر برای رشد و تربیت دانشجویان علوم‌انسانی به‌ویژه علوم تربیتی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ‌فراهم خواهد شد.

هر میز دارای مسائلی است. این میز‌ها بر اساس حوزه تخصصی افراد مشغول در مرکز عطف تشکیل شده است

یکی از مأموریت‌های ما فراهم کردن بستر برای انتخاب مسیر و مسئله دانشجویان است.

مرکز مسئله‌محور عطف را با هدف کم‌کردن فاصله نظر و عمل در مسائل علوم تربیتی تأسیس کرده‌ایم. در این محفل قصد داریم تجربه تقریباً ده ساله خود در علوم انسانی را به اشتراک بگذاریم. یکی از معضلات علوم انسانی ما حل‌نشدن مسائلمان هستند؛ زیرا علوم انسانی ما متناسب با مبانی و مسائل موجود در جامعه نیست. مسئله‌های جامعه بیشتر از آنکه در دست علوم‌انسانی‌خوان‌ها قرار بگیرد در دستان افرادی است که ریشه‌ای به مسائل نمی‌نگرند و به‌دنبال راه‌حل‌های اجرایی زودگذر و رشد نمایی و توسعه‌محوری هستند که با جامعه ما تطابقی ندارد. امید است بتوانیم در راستای توانمندسازی افراد در علوم انسانی، به طور خاص علوم تربیتی، نگاه مسئله‌محور را گسترش دهیم و هر چه بیشتر فاصله نظر و عمل را کم کنیم.