درباره ما بیشتر بدانید!

مرکز مسئله‌محور عطف را با هدف کم‌کردن فاصله نظر و عمل در مسائل علوم تربیتی تأسیس کرده‌ایم. در این محفل قصد داریم تجربه تقریباً ده ساله خود در علوم انسانی را به اشتراک بگذاریم. یکی از معضلات علوم انسانی ما حل‌نشدن مسائلمان هستند؛ زیرا علوم انسانی ما متناسب با مبانی و مسائل موجود در جامعه نیست. مسئله‌های جامعه بیشتر از آنکه در دست علوم‌انسانی‌خوان‌ها قرار بگیرد در دستان افرادی است که ریشه‌ای به مسائل نمی‌نگرند و به‌دنبال راه‌حل‌های اجرایی زودگذر و رشد نمایی و توسعه‌محوری هستند که با جامعه ما تطابقی ندارد. امید است بتوانیم در راستای توانمندسازی افراد در علوم انسانی، به طور خاص علوم تربیتی، نگاه مسئله‌محور را گسترش دهیم و هر چه بیشتر فاصله نظر و عمل را کم کنیم.

مسئله ما چیست؟

اساساً مسائل حل نمی‌شوند. یا به‌علت تفاوت با فضای جامعه، مسئله دیگری به وجود می‌آورند. یا به دست علوم انسانی‌‌خوان‌ها حل نمی‌شود. جنبه‌ها ظاهری آن درمان و ریشه‌های آن پرداخته نمی‌شود.

مبانی و مسائل علوم‌انسانی

مسئله‌های ما چگونه حل می‌شوند؟

علوم انسانی خوانده‌ها چه می‌کنند؟

وضعیت علوم انسانی در مدرسه‌ها

طراحی مجدد درس‌ها بر مبنای پژوهش

وضع موجود رشته‌های علوم تربیتی

وضع مطلوب رشته‌های علوم تربیتی

مسئله‌محوری دانشجویان علوم تربیتی

مسئله‌محوری مجموعه‌های تربیتی

پاسخ ما

فروردین ۱۴۰۲ شروع کار مرکز عطف

محفلی برای وصل

اولین آشنایی

پاسخی به مسئله ربط

جایی برای همدلی

نقطه شروع برای رسیدن به نقطه عطف

مأموریت

  1. پررنگ‌کردن مسائل تعلیم‌وتربیت
  2. آموزش مسئله‌محوری
  3. فراهم کردن بستر برای انتخاب مسیر و مأموریت دانشجویان
  4. ظرفیت رشد و هدایت (منطق میزها)

مرکز عطف کجا رشد کرده است؟

مرکز مسئله‌محور عطف
(آموزش مسئله‌محوری)

لوگوی خانه خلاق و نوآوری بردار

خانه خلاق و نوآوری بردار
(بستری برای گروه‌های مسئله‌محور)

لوگوی_مسجد_جامع_محمدیه

مسجد جامع محمدیه
(مرکزی برای حل مسائل اجتماعی​)