مدیریت آموزشی و آموزش عالی با گرایش برنامه‌ریزی توسعه خوانده‌ام. فهم نسبت آموزش با جامعه همیشه برایم مهم بوده و رشته تحصیلی‌ام به من این دید را داده که چقدر فهم این روابط در فهم شرایط گذشته تاکنون و حتی درک ازآینده می‌تواند نقش‌آفرین باشد. از سال 1389 که پایان‌نامه ارشدم را نوشتم پژوهشگری را جدی گرفتم. در برنامه پژوهشی‌ام موضوعات آموزش جامعه‌محور را اصل گرفته‌ام و رویکرد کیفی و آمیخته را دنبال می‌کنم. اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گروه علوم تربیتی هستم و با مؤسسات و سازمان‌های متنوعی مرتبط هستم.