پژوهشگر حوزه مطالعات برنامه درسی هستم. ابتدا در کارشناسی ارشد در قلمرو رویکردهای اجتماعی برنامه درسی درباره ایده رویکرد اجتماعی جدیدی بر مبنای آموزه‌های انقلاب اسلامی تحت‌نظر استادم جناب آقای دکتر امین خندقی کار کردم. در دوره دکتری هم با هدایت و راهنمایی ایشان رساله‌ام را در زمینه الهیات برنامه درسی مشغول مطالعه و تدوین هستم. می‌توانم بگویم بیشترین زمان خود را در حوزه نظریه‌ها و گفتمان‌های برنامه درسی گذرانده‌ام.