دکتری فلسفه علم دانشگاه شریف

دانش‌آموخته درس خارج فقه حوزه علمیه قم