استادیار گروه یادگیری الكترونیكی در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی هستم. دكتری خود را در رشته تكنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه‌طباطبائی گرفته‌ام. همچنین به مدت یک سال در دانشگاه استرالیای جنوبی (UniSA) در كشور استرالیا و دانشگاه ایالتی كالیفرنیا (CSUF) در كشور آمریكا محقق میهمان بودم. تجربیاتم باعث شده كه بتوانم تلفیق مناسبی از تئوری‌ها و یافته‌های پژوهش‌ها، با عمل در محیط‌های آموزشی و یادگیری ایجاد كنم. مقالات و پژوهش‌های مختلفی درباره حوزه‌های مختلف مرتبط با آموزش با تمركز بر آموزش و یادگیری الكترونیكی چاپ کرده‌ام.