دکتر علی پایا
نماینده رویکرد عقلانیت نقاد در تربیت دینی
مقدمه
مکتوبات
  1. پایا علی، علوم انسانی به مثابه تکنولوژی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
  2. پایا علی، علم دینی، علم بومی و علم اسلامی محال‌اندیشی یا دوراندیشی، مرکز نشر دانشگاهی
  3. پایا علی، راه و رسم منزل‌ها: مقالاتی در باب و از منظر علوم انسانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  4. پایا علی، آسیب‌شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی طرح نقد
  5. پایا علی، اسطوره چارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، طرح نو
تحصیلات

کارشناسی مهندسی برق 

کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد فلسفه و تاریخ علم و ریاضیات کالج چلسی دانشگاه لندن

دکتری فلسفه علم دانشگاه لندن

روش‌شناسی
درباره تلقین
درباره مراحل تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید