در این بخش می‌توانید با رشته برنامه‌ریزی درسی بیشتر آشنا شوید. در صفحه واحد‌ها و دروس ارشد همه درس‌های ارائه‌شده در ارشد، همراه با منابع مرتبط با آن آمده است. در صفحه گرایش‌های دکتری می‌توانید ببینید طبق آخرین دفترچه، کدام دانشگاه‌ها در مقطع دکتری این رشته را ارائه می‌دهند. در صفحه دیگری منابع کنکور ارشد آمده است. در آخرین صفحه می‌توانید معرفی کوتاهی از 7 دانشگاه شهر تهران و گروه‌های علوم تربیتی‌شان را ببینید.